Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rewitalizacji śródmiejskich terenów Katowic. Zagospodarowane zostaną tereny poprzemysłowe Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice-Kleofas”, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie hali „Spodek”. W ich miejsce zostanie zbudowany reprezentacyjny obiekt miasta – Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Zgodnie z założeniem analizowana inwestycja będzie odgrywać istotną rolę przy wzmacnianiu infrastruktury niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Katowic i całego województwa śląskiego. Przedsięwzięcie będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu, a w perspektywie także w kształtowaniu konkurencyjności kraju. Nadanie obszarowi metropolitalnemu Katowic nowych funkcji wzmocni rolę miasta jako ośrodka dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej.

Cel ogólny przedsięwzięcia jest ukierunkowany na „trwałą poprawę konkurencyjności przestrzeni miejskiej Katowic”. Tym samym przedsięwzięcie jest komplementarne z celem priorytetu 6. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego .

Zgodnie z założeniem wyżej wymienionego priorytetu, analizowany projekt będzie odgrywać istotną rolę przy wzmacnianiu infrastruktury niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego nie tylko Katowic, ale również całego województwa śląskiego.

Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz ze zmodernizowaną Halą sportowo-widowiskową „Spodek” oraz powstającymi w sąsiedztwie nowymi gmachami Muzeum Śląskiego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia będzie tworzył zupełnie nową przestrzeń publiczną, która wzmocni rolę miasta jako regionalnego ośrodka wzrostu.

Bezpośrednim celem realizacji przedsięwzięcia jest: „uzyskanie przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach pozycji wiodącego w Polsce i znanego na arenie międzynarodowej centrum kongresowo-konferencyjno-wystawienniczego oraz centrum przyjaznego rozwojowi turystyki biznesowej i przemysłowi spotkań”.

W efekcie inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitalnych, do wzrostu zatrudnienia, w Centrum zostaną stworzone nowe miejsca pracy, do regeneracji środowiska fizycznego – obiekt zostanie wybudowany na terenie zdegradowanym, pozostałym po KWK „Katowice”.

Inwestycja wzbogaci funkcje miejskie głównego węzła sieci osadniczej województwa śląskiego, pozwalając mu konkurować w skali kraju i Europy oraz umożliwi spełnianie swojego zadania wobec regionu. Katowice wzmocnią swoją rolę jako dużego miasta – ośrodka gospodarczego wzrostu oraz kreowania i dyfuzji innowacji – w procesie rozwoju województwa.

Podstawowe parametry obiektu:

  • powierzchnia działki w granicy inwestycji: 48 973 m2
  • powierzchnia użytkowa (powierzchnia netto): 34 899 m2
  • wysokość budynku: 22,00 m
  • kubatura: 388 500 m3
  • liczba kondygnacji: nadziemnych 4, podziemnych 1
  • wymiary: 236,0 m x 92,0 m

więcej informacji

Partnerzy

Bo Concept

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice