Katowice jako miejsce pracy

Każdy szukający nowego mieszkania lubi mieć pewność, że nowe lokum znajduje się w otoczeniu, które daje gwarancję stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Katowice spełniają łatwo spełniają te wymogi – w mieście utrzymuje się jedna z najniższych stóp bezrobocia w kraju, a dodatkowo, w centrum Śląska o dobrze płatną pracę nietrudno – mają tu siedziby wiodące polskie i zagraniczne firmy.

Zacznijmy od najważniejszego - Katowice mają obecnie najniższą stopę bezrobocia na południu Polski!

Według stanu na 31 października 2012 r. wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 10,4% (kraj 12,4%). Nasze województwo znajduje się na trzecim miejscu listy województw o najniższej wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (9,1%) i Mazowszem (10,2%). Utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia w naszym regionie. Najlepiej jest w Katowicach, gdzie w końcu września 2012 r. wysokość stopy bezrobocia wynosiła 4,9%. , za to w Bytomiu stopa przekracza 19%.

Dla porównania z innymi dużymi miastami – stopa bezrobocia w Warszawie na koniec października wynosiła 4,1%, ale już w Krakowie 5,6%, czy we Wrocławiu 5,3%. Można więc śmiało stwierdzić, ze Katowice to miejsce o najniższej stopie bezrobocia wśród dużych miast na południu Polski.

Żółta koszulka lidera w zakresie wysokości zarobków także należy do stolicy Śląska. Pracownicy przedsiębiorstw działających w Katowicach w pierwszym półroczu tego roku zarabiali średnio 4949 zł – wynika z publikacji przygotowanej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Tym samym ich płace były aż o 1195 zł wyższe niż średnia krajowa w tym sektorze. Warto sprawdzić jak wygląda wysokość średniej płacy z innymi miastami w Polsce, dla przykładu we Wrocławiu średnio zarabia się aż o 1327 zł mniej niż w Katowicach.

Co równie ważne: na obszarze Katowic i Metropolii Silesia prowadzi działalność 36 centrów usług, które według stanu na koniec 2011 zatrudniały 7,5 tys osób. Od 2009 roku w omawianym sektorze pojawiło się 2,7 tys. nowych miejsc pracy (czyli ponad 1/3 obecnego stanu zatrudnienia). Sektor ITO/BPO/SSC/R&D jest reprezentowany m.in. przez: Mentor Graphics, Kroll Ontrack, Rockwell Automation, Capgemini, Steria, czy PwC, a więc przedstawicieli nowoczesnych usług biznesowych ze znacznym kapitałem i wpływem na rozwój regionu. W ostatnim czasie największe firmy reprezentujące najbardziej dynamiczne branże rozpoczęły rozmowy u umieszczeniu w Katowicach swoich oddziałów.

Oddajmy na moment głos specjalistom od rynku pracy

Wg raportu PWc z 2011 roku („Raporty na temat wielkich miast w Polski”) najmocniejszymi stronami naszego miasta były: doskonałe położenie, dobrze rozwinięta infrastruktura i rynek pracy, niska stopa bezrobocia i duża liczba absolwentów kierunków technicznych i ścisłych. Główne wyzwania dla Katowic wg tego raportu to: wciąż niekorzystny wizerunek miasta, niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz większe wykorzystanie pozabudżetowych metod finansowania

W ostatnich latach sytuacja Katowic radykalnie się zmienia – miasto dysponujące praktycznie w każdej dziedzinie znaczącym kapitałem rozwojowym, zazwyczaj większym niż przeciętnie inne polskie miasta, zaczyna wreszcie wykorzystywać swoją szansę. Wobec zadyszki dotychczasowych „lokomotyw przemian”, jakimi były i wciąż niewątpliwie są, Kraków i Wrocław, Katowice zdecydowanie przyśpieszają wyznaczając tempo dotąd w tej części kraju niespotykane. Kluczowe będzie wykorzystanie potencjału drzemiącego w ludziach oraz drzemiących możliwościach miasta – wszystko wskazuje jednak, że Katowice zrozumiały swoją rozwojową szansę i są na właściwej drodze.

Wg raportu PWC Gospodarka Katowic staje się coraz bardziej konkurencyjna. W porównaniu z innymi miastami Polski dobrze rozwinięta jest infrastruktura, a szczególnie wysoko plasuje się kultura życia codziennego. Kapitał ludzki i społeczny wymaga dalszego rozwoju, ale może być uznany za stosunkowo wysoki. Nawet stan środowiska naturalnego, w powszechnej świadomości uznawany za katastrofalny, w rzeczywistości nie jest wcale tak zły – lepszy niż w Warszawie i Krakowie. Natomiast wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi wizerunek i subiektywne odczucia, Katowicom trudno jest się obronić przed negatywnymi opiniami a tym samym dobrze wykorzystać pozostałe atuty. PWC wskazywało na konieczności posiadania przez miasto jasnej i konsekwentnie realizowanej strategii poprawy wizerunku i promocji – w kraju i za granicą. Strategii wyrastającej z teraźniejszości i obecnych możliwości, ale wychodząca w przyszłość i uwzględniająca nowe kierunki rozwoju.

Katowice liczą się ze zdaniem specjalistów i w październiku 2012 roku przyjęta została Strategia Promocji Katowic – opisano w niej Katowice jako swoistą, złożoną markę produktową, wyodrębniono najważniejsze atuty miasta, wskazano kierunki komunikacji i pozycjonowania, stworzono spójną koncepcję i wizję promocji, określono najważniejsze programy i przedsięwzięcia promocyjne.

Partnerzy

Bo Concept

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice